Отопление
Вентилация
Климатизация
Биомаса
За нас

ОВК ООД е инженерингова фирма с направление отоплителна,

вентилационна и климатична техника.

Дейността ни обхваща проучвателна и консултантска дейност, проектиране, изграждане, реконструиране и

модернизиране на ОВК системи.

 

Реализирали сме обекти с жилищно, обществено и промишлено предназначение, включващи частни едно и

многофамилни жилищни сгради, хотели, социални домове...

 

повече..

Обекти
Направления или как работим в ОВК
Проучване
Проектиране
Доставка
Изграждане
Енергийна
ефективност
Online магазин

 

Временно не работи!